Da li mogu da obrišem fakturu iz sistema?

Faktura se može obrisati iz SUF-a1 , ali trajno ostaje u folderu “Obrisane fakture”.


1. sistem za upravljanje fakturama