Da li mogu da dodajem priloge uz fakturu?

Jedna od važnih funkcionalnosti SUF1 je mogućnost dodavanja priloga, tj. dokumentacije koja prati određenu fakturu. To mogu biti ugovori, porudžbenice, otpremnice, izveštaji, zapisnici i sl.


1. sistem za upravljaje fakturama