Da li lokalne samouprave registruju fakture za zakup poslovnog prostora i građevinskog zemljišta?

Ne. To su javni prihodi koji se plaćaju sa šifrom 253.