Da li jedan korisnik u Sistemu e-Faktura može da ima više uloga?

Uloge koje korisnik može imati u Sistemu e-Faktura su:

  • Revizor
  • Korisnik za izlazne dokumente
  • Korisnik za ulazne dokumente
  • Korisnik
  • Administrator.

Jedan korisnik može imati samo jednu ulogu u sistemu. Korisniče uloge je moguće menjati. Ostale detalje možete pronaći u dokumentu “Interno tehničko uputstvo” u odeljku 3.5.13.