Da li je Uprava carina, koja spada u tip KJS 1 – direktni korisnik budžetskih sredstava, obavezna da ispostavlja fakture kroz SEF?

Da, s obzirom da Uprava carina spada u korisnike javnih sredstava po Zakonu o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21, 129/21, 138/22).