Da li je postojala obaveza pribavljanja saglasnosti za prijem pripravnika preko Nacionalne službe za zapošljavanje?

Kako se na lica angažovana posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje ne odnose odredbe člana 27k stav 1. i 2. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), niti se ista ubrajaju u ograničenje od 10% iz stava 4. istog člana, mišljenja smo da niste bili u obavezi pribavljati ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.