Da li je na eID-u moguća registracija korisničkim imenom i lozinkom, za potrebe prijave na Sistem elektronskih faktura?

Da biste se uspešno prijavili na Sistem elektronskih faktura neophodna je registracija kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili korisničkim imenom i lozinkom uz obavezno preuzimanje i instaliranje aplikacije ConsentID. Dakle, registracija samo korisničkim imenom i lozinkom nije moguća.