Da li je moguće na mesto zaposlenog lica na određeno vreme (do 24 meseca; do povratka privremeno odsutnog zaposlenog) za vreme dok je odsutno radi godišnjeg odmora, bolovanja, porodiljskog odsustva i dr. da se zaposli drugo lice na određeno vreme (“zamena zamene”)?

U vezi sa navedenim pitanjem, u nastavku prenosimo izvod iz službenog mišljenja koje je dalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pod brojem 011-00-619/2015-02 od 29.06.2015. godine: “U vezi vašeg pitanja da li je moguća “zamena zamene” članom 37. stav 4. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi, nevezano za rok od 24 meseca, radi zamene privremeno odsutnog ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.