Da li je moguće da zaposlena na određeno vreme, koja koristi pravo na odsustvo sa rada zbog održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta u okviru 24 meseca na koja je zaključen ugovor o radu koristi godišnji odmor po povratku sa tih odsustva?

Moguće je ako je ukupno vreme od zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme do povratka sa pomenutog odsustva kraće od 24 meseca, ali ako nije – onda nema pravo na korišćenje godišnjeg odmora već ima pravo na novčanu naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa.

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.