Da li je lokalni poreski organ u pravu, s obzirom da je privredno društvo zadužio za II kvartal iznosom za IV kvartal prethodne godine iako je privredno društvo uredno predalo PPI-1?

Preduzeće je kao obveznik koji vodi poslovne knjige, na osnovu člana 33. utvrdilo porez samooporezivanjem (član 33. – Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige porez na imovinu utvrđuje samooporezivanjem), tj. obračunalo i predalo poresku prijavu na obrascu PPI-1, zajedno za Prilogom-1 i odgovarajućim brojem Podpriloga i to 30.03.2021. godine. Poreska prijava još uvek ima status “predata”. Porez za prvi kvartal je plaćen 8.02.2021. u visini utvrđenog poreza za IV kvartal 2020. godine (u skladu sa članom 39v stav ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.