Da li je kofinansiranje predmet registracije?

Ne.