Da li je izmirenje novčanih obaveza za premije osiguranja prema društvu za osiguranje potrebno registrovati u CRF?

Ne.