Da li je državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme sa položenim državnim stručnim ispitom, u obavezi da posle dodatnog obrazovanja ponovo polaže državni stručni ispit?

Zakonom o državnim službenicima (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20), u čl. 98. i 99. propisano je dodatno obrazovanje značajno za državni organ, na sledeći način:

Državnom službeniku može da se omogući dodatno obrazovanje značajno za državni organ.

Državni službenik koji će da se dodatno obrazuje bira se na internom konkursu u državnom organu, a prednost ima državni službenik koji je ostvario radnu uspešnost sa boljim rezultatom u prethodna tri uzastopna vrednovanja.

Troškove dodatnog obrazovanja snosi državni organ.

Prava i obaveze državnog službenika koji se dodatno obrazuje uređuju se ugovorom.

Državni službenik ima pravo na mirovanje radnog odnosa ako dodatno obrazovanje zahteva privremeno odsustvo s rada.

Po završenom dodatnom obrazovanju državni službenik se premešta na radno mesto razvrstano u najniže zvanje za stepen obrazovanja koji je stekao dodatnim obrazovanjem, s tim što:

  • ovaj državni službenik je DUŽAN da u roku od jedne godine POLOŽI državni stručni ispit prema planu i programu za stepen obrazovanja koji je stekao dodatnim obrazovanjem;
  • ako ovaj državni službenik NE POLOŽI državni stručni ispit PRESTAJE MU RADNI ODNOS, shodno članu 99. Zakona.

Posle dodatnog obrazovanja državni službenik obavezan je DA OSTANE NA RADU u državnom organu najmanje DVOSTRUKO DUŽE OD TRAJANJA DODATNOG OBRAZOVANJA, u suprotnom je dužan da jednokratno VRATI SVE TROŠKOVE dodatnog obrazovanja.