Da li je dozvoljena naknadna štampa računa iz pozadinskog ERP sistema? Da li smemo da ovakvu opciju dozvolimo ili ovakva štampa predstavlja kopiju računa, pa se mora i ta štampa fiskalizovati kao kopija prodaje?

U skladu sa članom 14. Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa (“Sl. gl. RS” br. 31/21, 99/21, 10/22) fiskalni račun se kupcu dobara, odnosno korisniku usluga izdaje u jednom primerku. U slučaju da nakon izdavanja fiskalnog računa, obveznik fiskalizacije ponovo štampa isti fiskalni račun, to može uraditi izdavanjem kopije računa. Kopijom računa, smatra se kopija računa za promet ili kopija računa za avans, a koja se ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.