Da li je dobitak ostvaren od klađenja oslobođen plaćanja poreza?

Svaki pojedinačni dobitak, bio to novac, stvari ili prava, koji fizičko lice ostvari od igara na sreću je oporeziv u smislu člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21)u daljem tekstu: ZPDG), po stopi od 20% (član 86. stav 1. ZPDG).

Obveznik je oslobođen obaveze plaćanja poreza, shodno članu 83. stav 4. Zakona, u slučaju kada:

  • svaki pojedinačni dobitak koji ostvari od igara na sreću ne prelazi iznos od 111.380,00 dinara,1
  • ostvari dobitak od posebnih igara na sreću, uključujući i igre na sreću preko elektronske komunikacije (on-line klađenje, putem telefona, TV-a i dr.).

Imajući u vidu da Zakon o igrama na sreću (“Sl. glasnik RS”, br. 18/20) klađenje, što je u konkretnom primeru slučaj, tretira kao posebnu igru na sreću (član 15), fizičko lice koje dobitak ostvari na taj način može primeniti poresko oslobođenje iz člana 83. stav 4. ZPDG.

Shodno navedenim činjenicama jasno je da je svaki dobitak ostvaren od klađenja oslobođen od plaćanja poreza na dohodak građana, u kolikom god novčanom iznosu ili vrednosti on bio.

/navedeni odgovor je u skladu sa službenim mišljenjem MF, br. 011-00-522/2020-04 od 19.01.2021./


1. Navedeni neoporezivi iznos je u primeni od 1. februara 2022. godine do 31. januara 2023. godine.