Da li je definisan rok za prijavljivanje fakture u CRF?

Rok za prijavu fakture nije definisan ali je definisano kada kreće da teče rok za plaćanje, 3 dana od prijave fakture u CRF.