Da li ima upozorenje ako uvozimo fakture koje su već evidentirane?

Da. Nije moguće prijaviti istu fakturu dva puta, poziv će biti odbijen sa greškom.