Da li firma treba da izda knjižno odobrenje i tako izvrši ispravku pogrešno izdatog računa ili da stornira pogrešno izdati račun i izda novi račun? Da li, ako treba da se izda novi račun, datum izdavanja računa treba da bude u maju ili u januaru i treba li menjati poresku prijavu za januar ili ne?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.