Da li firma koja daje na privremeno korišćenje “laptop” drugoj firmi treba da obračuna PDV na naknadu za privremeno korišćenje “laptop”-a?

Davanje na privremeno korišćenje osnovnog sredstva kao što je “laptop” uz naknadu je oporezivo Zakonom o PDV-u jer predstavlja oporeziv promet po članu 3. Zakona o PDV-u (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18), pa samim tim faktura koja se izdaje pravnom licu kome je “laptop” dat na privremeno korišćenje, treba da sadrži iznos naknade i PDV-a.

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.