Da li državni službenik na izvršilačkom radnom mestu pri zasnivanju radnog odnosa mora da ima položen državni stručni ispit?

Shodno članu 100. stav 1. Zakona o državnim službenicima (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 – u daljem tekstu: Zakon) DRŽAVNI SLUŽBENIK koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme, MORA da ima položen državni stručni ispit.1

Međutim, shodno članu 45. stav 2. Zakona, kao državni službenik NA IZVRŠILAČKOM radnom mestu MOŽE da se zaposli i lice KOJE NEMA položen državni stručni ispit, ALI JE DUŽNO DA GA POLOŽI U ROKU OD 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa (član 102. stav 1. Zakona).

Državnom službeniku koji ne položi državni stručni ispit u propisanom roku, prestaje radni odnos (član 99. stav 5. Zakona), što važi i za državnog službenika na izvršilačkom radnom mestu iz člana 45. stav 2. Zakona.

Podsećamo da, shodno članu 101. Zakona, državni stručni ispit nisu dužni da polažu državni službenici:

  • u sudovima, javnim tužilaštvima i Državnom pravobranilaštvu koji su obavezni da polažu pravosudni ispit,
  • u ostalim državnim organima koji su položili pravosudni ispit,
  • u diplomatskom zvanju koji su u obavezi da polažu ili su položili diplomatsko-konzularni ispit u skladu sa zakonom kojim se uređuju spoljni poslovi, kao i
  • koji su zdravstveni radnici ili zdravstveni saradnici u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, koji su u obavezi da polažu ili su položili stručni ispit u oblasti zdravstvene zaštite.

Podsećamo takođe i da, shodno članu 102. stav 2. Zakona, pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža.


1. U broju 16/2022 časopisa “Informator”, na str. 61-74. pisali smo detaljno o zasnivanju radnog odnosa sa državnim službenicima.