Da li će obveznici fiskalizacije, saglasno potpisanim višegodišnjim ugovorima sa mobilnim operaterima za prenos podataka putem GPRS, imati nepotrebne troškove za tu uslugu i u novom modelu fiskalizacije?

Odredbe usvojenog Zakona o fiskalizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 153/20 i 96/21) dužni su da poštuju kako poreski obveznici, tako i pružaoci usluga u vezi sa fiskalizacijom. U tom kontekstu ne može se tarifirati usluga koja saglasno novom modelu fiskalizacije ne postoji.