Da li će dužnik izmiriti fakturu koja nije registrovana u CRF?

Zakonski nije obavezan.