Da li benzinska stanica koja se bavi prodajom naftnih derivata (maloprodaja) ima obavezu evidentiranja elektronskih faktura iz maloprodaje ili je dovoljan fiskalni isečak koji se izdaje kroz fiskalnu kasu?

Svi prometi koji se kategorišu kao promet na malo u okviru maloprodajnog objekta, moraju se evidentirati preko fiskalne kase, na osnovu Zakona o fiskalizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 153/20, 96/21, 138/22). Ovo isključuje izdavanje e-fakture kroz sistem SEF. Kada je potrebno da se izdaju fiskalni računi za pravno lice, potrebno je uneti PIB pravnog lica (kao i za javna preduzeća). Kod korisnika javnih sredstava, na njihov zahtev, moguće je refundirati račun kroz fiskalnu kasu (stornirati račun) i izdati elektronsku fakturu umesto fiskalnog računa.