Da li autoškola za obuku vozača, sa šifrom delatnosti 8553 – Delatnosti škola za vozače po novom Zakonu o fiskalizaciji mora da ima fiskalnu kasu?

Izdavanje fiskalnih računa će biti obaveza svih obveznika fiskalizacije koji vrše promet na malo, izuzev obveznika koji obavljaju delatnosti navedene Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (“Sl. gl. RS”, br. 32/21 i 117/21). U skladu sa Uredbom, grupa delatnosti sa šifrom 85 – Obrazovanje, oslobođena je evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje. Imajući u vidu da u okviru grane 85.5 ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.