Da li agencije za veštačenje registruju fakture prema sudovima, koji plaćanje vrše sa depozitnog računa na koji stranke u postupku uplaćuju sredstva?

Ne.