Članom 69. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisano je da je obveznik dužan da izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Prilikom izrade liste indikatora, obveznik je dužan da unese i indikatore koje su izradili organi iz člana 104. ovog zakona u skladu sa članom 68. ovog zakona. Koji su to indikatori koje su doneli nadležni organi?

U vezi sa primenom člana 69. Zakona o sprečavanju pranja i novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17) sledeći nadležni organi su doneli sledeće indikatore za prepoznavanje transakcija ili lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma: 1) Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca je donela: Direktivu o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa finansiranjem terorizma – od 21.02.2018. godine, br. OP-000102-0031/2018, Direktivu o objavljivanju indikatora ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.