Članom 6. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisano je da je obveznik dužan da izradi i redovno ažurira analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa Smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom Zakona. Koji su to organi i SMERNICE? Članom 68. istog zakona propisano je da organi iz člana 104. ovog zakona izrađuju liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Koje su LISTE INDIKATORA do sada izrađene?

SMERNICE za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma donose organi iz člana 104. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 91/19) koji vrše nadzor nad primenom zakona. Do sada su sledeći nadležni organi doneli 11 smernica, i to: Vlada je donela Zaključak o usvajanju Smernica za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma – u primeni od 3.05.2019.; Izvršni odbor Narodne banke Srbije je ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.