Čiji podaci treba da stoje u polju podaci o administratoru?

Administrator može biti bilo koje lice koje ovlašćujete za rad u sistemu u vaše ime saglasno Pravilniku.