Čemu služe šifarnici država, opština i naselja i kako se koriste?

Šifarnik država (prim. “Cekos in”-a: sada Šifarnik država i teritorija), Šifarnik opština u Republici Srbiji i Šifarnik naselja u Republici Srbiji (prim. “Cekos in”-a: sada Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji) se koriste za unošenje podataka u jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) ili prijavu na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje i druge evidencije u oblasti rada, za obeležja koja se odnose na podatke o državi, opštini i naselju (mestu).

Šifarnik država se koristi prilikom evidentiranja podataka o državi rođenja ili o državljanstvu.

Šifarnik opština u Republici Srbiji primenjuje se prilikom evidentiranja podataka o opštini rođenja ili opštini prebivališta, odnosno boravišta.

Šifarnik naselja u Republici Srbiji koristi se prilikom evidentiranja podataka o naselju (mestu) prebivališta ili boravišta. Pri tome, ovaj šifarnik nije jednoznačan jer sadrži istoimena naselja sa različitim šiframa. Na primer, postoje četiri mesta čiji je naziv “Bučje” kojima se razlikuju šifre, kao i 12 mesta naziva “Kamenica” sa različitim šiframa. Stoga je za izbor šifre naselja potrebno znati kojoj opštini pripada traženo naselje.

Pronalaženje šifre određene države, opštine i naselja omogućeno je na odgovarajućim stranama ovog sajta, u “Pretraživanju šifarnika”. Takođe, na strani “Šifarnik naselja”, ponuđen je i pomoćni Šifarnik naseljenih mesta Republike Srbije po opštinama.