Ako kod poslodavca ima više reprezentativnih sindikata, da li je za zaključenje kolektivnog ugovora na tom nivou neophodna saglasnost svih sindikata?

Prema odredbama člana 251. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), ako u zaključenju kolektivnog ugovora učestvuje više reprezentativnih sindikata, svi oni prethodno moraju da obrazuju odbor za pregovore u koji delegiraju članove srazmerno broju zaposlenih koji su učlanjeni u sindikat. Iz ovoga sledi da svi reprezentativni sindikati učestvuju u pregovorima kroz odbor za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora.

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.