Ako jedan od dva reprezentativna sindikata – učesnika u pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca ne prihvati da učestvuje u pregovorima, odnosno da zaključi, tj. potpiše kolektivni ugovor, da li je moguće da se zaključi kolektivni ugovor sa drugim reprezentativnim sindikatom?

Zakonom o radu je propisana obaveza učesnika u zaključivanju kolektivnog ugovora da pregovaraju, a ne i obaveza potpisivanja, odnosno zaključivanja kolektivnog ugovora. Ako jedan od više reprezentativnih sindikata – učesnika u pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora, ne prihvati da učestvuje u pregovorima ili učestvuje ali ne prihvati da zaključi, odnosno potpiše kolektivni ugovor, nema zakonskih smetnji da se isti zaključi između poslodavca i drugog, odnosno drugih reprezentativnih sindikata. Tako zaključen kolektivni ugovor smatra se zaključenim u skladu sa Zakonom o ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.