U slučaju prestanka rada zaposlenog kod poslodavca, kakve su mogućnosti da poslodavac naplati preostali dug po osnovu datog zajma za ogrev, zimnicu i udžbenike od lica kome je prestao radni odnos kod njega?

Ako zaposleni prestane da radi kod poslodavca (pređe na rad kod drugog poslodavca, ode u penziju i sl.) dužan je da nastavi da vraća zajam.

Ukoliko to lice prestane da izvršava tu obavezu, poslodavac koji mu je odobrio zajam dužan je da preduzme sve mere za naplatu duga, a to znači da potraživanje naplati sudskim putem.