Koja pitanja se uređuju opštim aktom i/ili ugovorom o radu?

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis.) upućuje da se određena prava, obaveze i odgovornosti utvrđuju ili mogu utvrditi opštim aktom i/ili ugovorom o radu, pri čemu se za najveći broj prava, obaveza i odgovornosti prepušta opštem aktu i/ili ugovoru o radu, dok se za manji broj prava utvrđuje zakonski minimum, a upućuje na opšti akt i/ili ugovor o radu da mogu da utvrde i veći obim ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.