PDV broj 9/2018 od 10.09.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primena novog koncepta podnošenja poreske prijave PDV od 1. jula 2018. godine – Iskazivanje u Pregledu obračuna PDV-a podataka o izvršenim nabavkama dobara i usluga i obračunatom PDV-u po osnovu tih nabavki na osnovu kojih obveznik utvrđuje iznos PDV-a koji, kao prethodni porez, može da odbije od svog dugovanog PDV-a (nastavak teme iz broja 8/2018)
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska uprava je 31.08.2018. godine objavila novo Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV (Spisak Korisničkih uputstava Poreske uprave)

SADRŽAJ:

PRIMENA NOVOG KONCEPTA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE PDV OD 1. JULA 2018. GODINE

Iskazivanje u Pregledu obračuna PDV-a podataka o izvršenim nabavkama dobara i usluga i obračunatom PDV-u po osnovu tih nabavki na osnovu kojih obveznik utvrđuje iznos PDV-a koji, kao prethodni porez, može da odbije od svog dugovanog PDV-a (nastavak teme iz broja 8/2018)

 • Način iskazivanja podataka u delu koji se odnosi na nabavku dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara i obračunatom PDV-u po osnovu  tih nabavki koji su od značaja za utvrđivanje iznosa prethodnog poreza
  • Način iskazivanja podataka u delu 6. Obrasca POPDV
  • Način iskazivanja podataka u delu 7. Obrasca POPDV
  • Način iskazivanja podataka u delu 8. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 8a Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 8b Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 8v Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 8g Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 8d Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 8đ Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 9. Obrasca POPDV
 • Rekapitulacija iskazivanja podataka u delu 6, 7 i 8 (sa podgrupama 8a, 8b, 8v, 8g, 8d i 8đ) Obrasca POPDV

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 •  Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih  oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.08.2018. godine – rok za podnošenje obračuna je 17.09.2018. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Od 18.08.2018. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

AKTUELNE INFORMACIJE I PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U SEPTEMBRU 2018. GODINE

 • Aktuelne informacije
  • Rok za plaćanje poreskih obaveza koje dospevaju 15.09.2018. godine pomera se na 17.09.2018. godine
  • Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. septembra 2018. godine
  • Poreska uprava je 31.08.2018. godine objavila novo Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
   (Spisak Korisničkih uputstava Poreske uprave)
    
 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i obrazaca u septembru 2018. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost

PRILOZI

 •  Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 •  Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2018. godini
 •  Prilog 3: Mesto prometa usluga
 •  Prilog 4: Posebna stopa PDV-a
 •  Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 •  Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 •  Prilog 7: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 •  Prilog 8: Pregled uplatnih računa
 •  Prilog 9: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 •  Prilog 10: Registar poreskih punomoćnika