PDV broj 8/09 od 01.08.2009.

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obnavljanje akcizne dozvole
 • Način i postupak obnavljanja akcizne dozvole
 • Obaveze i posledice propuštanja roka za obnavljanje akcizne dozvole
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
 • Izmene kod načina obračunavanja akcize na cigare, cigarilose i duvan za pušenje
 • Izmene kod načina ostvarivanja refakcije plaćene akcize
 • Uređivanje načina odobravanja, smeštaja i korišćenja duvanskih prerađevina koje služe za testiranje kontrole kvaliteta
 • Prijave mesta obavljanja proizvodnje akciznih proizvoda
 • Način sastavljanja obračuna akcize za obveznike iz člana 6. stav 2. Zakona o akcizama
 • Ostale izmene i dopune
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima – nastavak

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu duvanu
 • Novi – usklađeni iznosi naknada za upis u registre

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa