PDV broj 8/06 od 01.08.2006.

Pojam isporuke dobara i usluga kao predmeta PDV-a
 • Pojam isporuke
 • Oporezive isporuke prema Zakonu o PDV-u
 • Neoporezive isporuke

Primena propisa o PDV-u

 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara sa Republikom Crnom Gorom koji je izvršen do 8. jula 2006. godine
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koje se koriste za potrebe zakupljenog poslovnog prostora
 • Prestala je obaveza obračunavanja poreza na dohodak građana na isplaćene PDV nadoknade

Primena propisa o akcizama

 • Novi usklađeni iznosi akcize
 • Novi – usklađeni iznosi naknada iz Zakona o duvanu
 • Izmene i dopune Pravilnika o vrsti instrumenata obezbeđenja, načinu i postupku aktiviranja instrumenata obezbeđenja za naplatu razlike između propisanog iznosa akcize na cigarete iz uvoza i propisanog iznosa akcize na cigarete proizvedene u zemlji

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2006. godini
 7. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 8. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa