PDV broj 7/2021 od 8.07.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara od 1. jula 2021. godine /nakon donošenja jedinstvenog Pravilnika o PDV-u/
 • Donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Usklađeni dinarski iznosi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji se primenjuju od 1.07.2021. godine

SADRŽAJ:

NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA PREVOZNE I OSTALE USLUGE KOJE SU POVEZANE SA UVOZOM DOBARA OD 1. JULA 2021. GODINE /nakon donošenja jedinstvenog Pravilnika o PDV-u/

 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge povezane sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u od 1. jula 2021. godine
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne usluge povezane sa uvozom dobara
   • Šta je predmet ovog poreskog oslobođenja?
   • Ko se smatra licem koje vrši uslugu prevoza, odnosno licem koje može ostvariti poresko oslobođenje?
   • Uslovi i način ostvarivanja ovog poreskog oslobođenja
   • Prevozni dokument za ostvarivanje poreskog oslobođenja
   • Račun o prevoznim uslugama kao dokaz za priznavanje poreskog oslobođenja
   • Ostvarivanje poreskog oslobođenja u slučaju ako je naknada za prevoz dobara plaćena pre izvršenog prevoza (avans)
   • Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne usluge koje su povezane sa uvozom dobara za iznos povećane naknade posle izvršenog prevoza
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za ostale usluge povezane sa uvozom dobara

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 30. juli 2021. godine
 • Obaveštenje Poreske uprave o podnošenju obrasca preko portala PU počev od 1.07.2021. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
  •  rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 15.07.2021. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. juna 2021.

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za drugi kvartal 2021. godine)
 • Usklađeni dinarski iznosi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji se primenjuju od 1.07.2021. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA – PDV

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska osnovica
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez

PRILOZI