PDV broj 7/2015 od 1.07.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Posebna (snižena) poreska stopa PDV-a – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. jul 2015. godine

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “PDV” pretplatnicima je dostavljen prečišćen tekst Zakona o akcizama.
 

SADRŽAJ:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O AKCIZAMA

 • Uvođenje akcize na nove proizvode

  • Uvođenje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju – primena je od 1.08.2015. godine

   • Šta je predmet plaćanja akcize na električnu energiju?
   • Ko je obveznik akcize na električnu energiju?
   • Po kojoj stopi se plaća akciza na električnu energiju?
   • Šta je osnovica za obračun akcize na električnu energiju?
   • Kada nastaje obaveza po osnovu akcize na električnu energiju i obaveza obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju?
   • Oslobođenja od plaćanja akcize na električnu energiju
  • Uvođenje akcize na nesagorevajući duvan

   • Obaveza prijavljivanja mesta obavljanja delatnosti
   • Obaveza popisa zatečenih zaliha
  • Uvođenje akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta

   • Obaveza prijavljivanja mesta obavljanja delatnosti
   • Obaveza popisa zatečenih zaliha
 • Izmene i preciziranja kod obaveze obračunavanja akcize i stavljanja u promet akciznih proizvoda
 • Izmene kod oslobođenja od plaćanja akcize
 • Izmene kod obeležavanja akciznih proizvoda akciznim markicama
 • Ostala preciziranja pojedinih odredaba Zakona o akcizama

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Posebna (snižena) poreska stopa PDV-a – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima

  • Šta se smatra ortotičkim i protetičkim sredstvima i medicinskim sredstvima – proizvodima koji se hirurški ugrađuju u organizam?
  • Šta se smatra materijalom za dijalizu čiji se promet oporezuje po stopi od 10%?
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. jul 2015. godine
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2015. godine – rok za podnošenje je 20. jul 2015. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu – polugodišnji izveštaji

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa