PDV broj 6/2017 od 2.06.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze –
 • Refakcija PDV-a stranim državljanima (obrasci REF 4 i REF 4E)
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva (obrazac REF 1) je 30. juni 2017. godine
 • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva (obrazac REF 2) je 30. juni 2017. godine

SADRŽAJ:

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV NADOKNADE POLJOPRIVREDNICIMA
– normativna uređenost, prava i obaveze –

 • Sadržina i način funkcionisanja posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike

  • Na koja se lica poseban postupak oporezivanja odnosi?
  • Kada se poljoprivrednicima priznaje pravo na PDV nadoknadu?
  • Obaveza obračunavanja i isplate PDV nadoknade poljoprivrednicima
  • PDV nadoknada i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Prestanak primene posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva (obrazac RFNB) je od 1. do 15. jula 2017. godine
 • Refakcija PDV-a stranim državljanima (obrasci REF 4 i REF 4E)

  • Način i postupak refakcije

   • Postupak prodavca dobara stranom državljaninu
   • Postupak kupca stranog državljanina
   • Postupak carinskog organa
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama

  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva (obrazac REF 1) je 30. juni 2017. godine
  • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva (obrazac REF 2) je 30. juni 2017. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika

  • Korišćenje mogućnosti iz člana 3. Uredbe o pretežnim izvoznicima za sticanje svojstva pretežnog izvoznika
  • Šta se smatra izvozom dobara kao kriterijumom za utvrđivanje svojstva pretežnog izvoznika?

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2017. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period maj 2017. godine – rok za podnošenje prijave je 15.06.2017. godine
 • Sastavljanje šestomesečnog konačnog obračuna akcize na električnu energiju koja je utvrđena na osnovu procenjenih, odnosno sporazumno utvrđenih mesečnih količina električne energije
 • Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, koja se koriste za grejanje poslovnog odnosno stambenog prostora

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave i plaćanja poreza na premije neživotnih  osiguranja – rok plaćanja obaveze za maj je do 12. juna 2017. godine

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I DRUGIH OBRAZACA U JUNU 2017. GODINE

 • Tabelarni pregled

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 •  Akcize

PRILOZI

Prilog 1: Pregled iznosa i stopa akciza za duvanske prerađevine u 2017.

Prilog 2: Registar poreskih punomoćnika