PDV broj 5/06 od 10.05.2006.

Primena propisa o PDV-u
 • Vreme odbitka prethodnog poreza u građevinarstvu
 • Poreski dužnik i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • PDV na davanje dobara bez naknade
 • Poreski tretman opreme za vršenje delatnosti u sistemu PDV-a

Primena propisa o akcizama

 • Nove cene derivata nafte

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
 • Primena propisa o duvanu

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2006. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 9. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 10. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 11. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 12. Pregled uplatnih računa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 14. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa