PDV broj 4/2017 od 7.04.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Određivanje mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine (nastavak teme iz br. 2/2017 i 3/2017)
 • Plaćanje poreskih obaveza, dostavljanje izveštaja i podnošenje zahteva koji dospevaju 15.04.2017. godine pomera se na 18.04.2017. godine zbog praznovanja Vaskršnjih praznika, a koji dospevaju 30.04.2017. godine pomera se na 3.05.2017. godine zbog praznovanja Praznika rada
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2017. godine – rok za podnošenje je 20. april 2017. godine

 

SADRŽAJ:

ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA OD 1. APRILA 2017. GODINE
(nastavak teme iz br. 2/2017 i 3/2017)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Plaćanje poreskih obaveza, dostavljanje izveštaja i podnošenje zahteva koji dospevaju 15.04.2017. godine pomera se na 18.04.2017. godine zbog praznovanja Vaskršnjih praznika, a koji dospevaju 30.04.2017. godine pomera se na 3.05.2017. godine zbog praznovanja Praznika rada
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 3. maj 2017. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2017. godine – rok za podnošenje je 20. april 2017. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period mart 2017. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 18. april 2017. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete i alkoholna pića
 • Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, za prvi kvartal – do 20. aprila 2017. godine

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Mesto prometa
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez

PRILOZI

 • Prilog 1: Određivanje mesta prometa usluga od 1.04.2017. godine
 • Prilog 2: Registar poreskih punomoćnika