PDV broj 3/2014 od 12.03.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti
 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja poreskom organu o podacima od značaja za obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost

 

SADRŽAJ:

ZNAČAJ KORIŠĆENJA INSTITUTA REFAKCIJE PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI

 • Vrste, normativna uređenost, opšti principi i načela ostvarivanja refakcije plaćene akcize

  • Vrste i iznosi refakcije
 • Način i postupak ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

  • Ko ima pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari?
  • Uslovi koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize
  • Postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za prevoz lica i stvari, uključujući sopstveni prevoz

   • Primer Obrasca REF-T
  • Način popunjavanja Obrasca REF-T

   • Primeri popunjenog Obrasca REF-T
  • Način i postupak ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se kao motorno gorivo koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju

   • Ko ima pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova u unutrašnjem rečnom saobraćaju?
   • Uslovi koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize
   • Postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju

    • Primer Obrasca REF-BP
   • Način popunjavanja Obrasca REF-BP

    • Primeri popunjenog Obrasca REF-BP
  • Način i postupak ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje

   • 4.1. Ko ima pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje?
   • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane privrednih subjekata

    • Primer Obrasca REF-G
   • Način popunjavanja Obrasca REF-G

    • Primer popunjenog Obrasca REF-G
   • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane fizičkih lica
   • Način popunjavanja Obrasca REF-G

    • Primer popunjenog Obrasca REF-G

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika
 • Izmena i dopuna Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja poreskom organu o podacima od značaja za obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa