PDV broj 3/11 od 10.03.2011.

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u carinski dozvoljenim postupcima ili upotrebi carinske robe (nastavak teksta iz broja 2/2011 časopisa “PDV”)

  • Stavljanje robe u carinski postupak
  • Poreski tretman robe u carinskom postupku stavljanja robe u slobodan promet
 • Refundacija PDV-a za kupovinu prvog stana

  • sporna pitanja i zauzeti stavovi po tim pitanjima –
 • Neće se povećavati stopa PDV-a za južno voće, personalne računare i usluge smeštaja

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene duvanskih prerađevina
 • Plaćanje akcize na ekstra lako lož ulje

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Nastanak poreske obaveze
  • Poreski obveznik
  • Poreska osnovica
  • Poreska stopa
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Prethodni porez
  • Izdavanje računa
  • PDV nadoknada poljoprivredniku
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine