PDV broj 2/2019 od 6.02.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Refakcija i refundacija plaćenog PDV-a u 2019. godini kao instrument ostvarivanja ciljeva ekonomske i socijalne politike
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva  i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih  cigareta, i cigare i cigarilose – u primeni od 1. februara 2019. godine
 • Novi (usklađeni) iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SADRŽAJ:

 

REFAKCIJA I REFUNDACIJA PLAĆENOG PDV-a U 2019. GODINI KAO INSTRUMENT OSTVARIVANJA CILJEVA EKONOMSKE I SOCIJALNE POLITIKE 

 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV-u i način i postupak ostvarivanja povraćaja (refakcije) plaćenog PDV-a stranom državljaninu

  • Sadržina u uslovi za poresko oslobođenje i povraćaj PDV-a
  • Postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja i postupak povraćaja plaćenog PDV-a
  • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV-u po osnovu prometa dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe
  • Način ostvarivanja povraćaja plaćenog PDV-a stranog državljanina po osnovu otpremanja kupljenih dobara u inostranstvo u svom prtljagu
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije PDV-a stranom obvezniku od 1. januara 2019. godine
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

PRIMENA PROPISA O PDV-u 

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku četvrtog kvartala 2018. godine
 • Od 1. februara 2019. godine prestaje obaveza da obveznici koji su ostvarili poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 16a), 16b) i 16v) Zakona o PDV-u dostavljaju Poreskoj upravi pregled potvrda o poreskom oslobođenju
 • Povećan je iznos PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe koji se refundira i limiti za ostvarivanje refundacije koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja i staratelja
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA 

PRIMENA ZAKONA O DUVANU 

 • Novi (usklađeni) iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U FEBRUARU 2019. GODINE

 • Podsetnik

PITANJA I ODGOVORI 

 • Pitanja i odgovori u vezi sa primenom PDV-a

SLUŽBENA MIŠLJENJA 

 • Primena propisa o PDV-u
 • Akcize
 • Fiskalne kase

PRILOG 

 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini