PDV broj 13/05 od 12.12.2005.

Poreski tretman manjka i rashoda utvrđenih po godišnjem popisu

Primena propisa o PDV-u

 • Izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
Primena propisa o akcizama
 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Novi Zakon o duvanu
 • Novi uplatni računi za uplatu akcize
 • Izmene novčanih kazni u Zakonu o akcizama

Službena mišljenja

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2005. godini)
 9. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2005. godini)
 10. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 11. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 12. Pregled uplatnih računa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 14. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa