PDV broj 12/2019 od 4.12.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2019. godine
 • Podsetnik na izmenjene i dopunjene odredbe Zakona o PDV-u koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine

SADRŽAJ:

PORESKI TRETMAN MANJKA, RASHODA I VIŠKA DOBARA UTVRĐENIH PO GODIŠNJEM POPISU
 • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
 • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
 • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
 • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
 • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu 
PRIMENA PROPISA O PDV-u
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

  • Izmene i dopune koje se odnose na poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV-u za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe

   • Izmene i dopune koje se odnose na uslove za ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja
   • Izmene i dopune koje se odnose na dokaze koji se podnose za ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja 
   • Izmene i dopune koje se odnose na način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja (Obrazac ZPPPDV)
  • Izmene i dopune koje se odnose na poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona o PDV-u za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes

   • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja
   • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja pri uvozu dobara
   • Obaveza vođenja evidencije
  •  Ostale izmene i dopune Pravilnika
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2019. godine

  • Ko je dužan da izvrši ispravku srazmernog odbitka?
  • Način i postupak sprovođenja ispravke srazmernog odbitka
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara u 2019. godini i o iznosu tog prometa – rok za dostavljanje je 15. januar 2020. godine
 • Podsetnik na izmenjene i dopunjene odredbe Zakona o PDV-u koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine
PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. januara 2020. godine
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2019. godine
PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U DECEMBRU 2019. GODINE
 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i obrazaca u decembru 2019. godine
SLUŽBENA MIŠLJENJA
 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Fiskalne kase
PRILOZI