PDV broj 10/2018 od 5.10.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primena novog koncepta podnošenja poreske prijave PDV od 1. jula 2018. godine – Utvrđivanje i iskazivanje u Pregledu obračuna PDV-a podataka o ukupnom dugovanom PDV-u, ukupnom prethodnom porezu i poreskoj obavezi (nastavak teme iz br. 8/2018 i 9/2018)
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. oktobar 2018. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu

 

SADRŽAJ:

PRIMENA NOVOG KONCEPTA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE PDV OD 1. JULA 2018. GODINE- Utvrđivanje i iskazivanje u Pregledu obračuna PDV-a podataka o ukupnom dugovanom PDV-u, ukupnom prethodnom porezu i poreskoj obavezi (nastavak teme iz br. 8/2018 i 9/2018)

 • Iskazivanje podataka u delu 5. – Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV Obrasca POPDV
 • Iskazivanje podataka u delu 8e – PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez  i ispravke odbitka prethodnog poreza Obrasca POPDV
 • Iskazivanje podataka u delu 9 – Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga,  uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet Obrasca POPDV
 • Iskazivanje podataka u delu 9a – PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez Obrasca POPDV
 • Iskazivanje podataka u delu 10 – Poreska obaveza Obrasca POPDV

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. oktobar 2018. godine
 • Odredbe propisa i spisak obrazaca iz oblasti PDV-a kod kojih je od 1.10.2018. godine prestala obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika (shodno članu 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima)

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1.09. do 30.09.2018. godine – rok za podnošenje obračuna je 15.10.2018. godine
 • Odredbe propisa iz oblasti akciza kod kojih je od 1.10.2018. godine prestala obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika (shodno članu 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima)

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Odredbe propisa i spisak obrazaca iz oblasti fiskalnih kasa kod kojih je od 1.10.2018. godine prestala obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika (shodno članu 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima)

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Podaci koje Upravi za duvan dostavljaju proizvođači i obrađivači duvana

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U OKTOBRU 2018. GODINE

 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i obrazaca u oktobru 2018. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Porez na dodatu vrednost

II. Akcize

III. Fiskalne kase

PRILOZI

Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost

Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2018. godini

Prilog 3: Mesto prometa usluga

Prilog 4: Posebna stopa PDV-a

Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza

Prilog 7: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara

Prilog 8: Pregled uplatnih računa

Prilog 9: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa

Prilog 10: Registar poreskih punomoćnika 121