Posts widget

Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4, PPI-4/1 – poreske prijave – porez na imovinu

Obrazac PPDG-1R, PPDG-2R, PPDG-3R, PPDG-4R – poreske prijave – porez na dohodak po rešenju

Obrasci Prilog 1 i Prilog 2 – Opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Obrazac M i Obrazac M-A – doprinosi – ugovorene naknade

Obrazac CbC – godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica