Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2014. godinu

Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju

OTKUPNA CENA STANA
Za zahteve podnete
u mesecu
Iznos Podatak o bruto zaradi
objavljen u “Sl. glasniku RS”, br.
1 2 3
Januaru 2014. 70.071 6/2014
Februaru 2014. 52.438 23/2014
Martu 2014. 60.845 34/2014
Aprilu 2014. 59.782 44/2014
Maju 2014. 63.167 56/2014
Junu 2014. 60.966 65/2014
Julu 2014. 61.992 78/2014
Avgustu 2014. 62.380 88/2014
Septembru 2014. 62.992 103/2014
Oktobru 2014. 60.803 115/2014
Novembru 2014. 61.963 128/2014
Decembru 2014. 60.982 143/2014

 

Zakon o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr. zakon, 44/95-dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-dr.zakon, 99/11), možete naći u programu “Ekspert” kao prečišćen tekst sa mogućnostima: hronološkog praćenja svih izmena ovog zakona, direktnog uvida u sva podzakonska akata, službena mišljenja, sudsku praksu koji su vezani za ovaj Zakon (Saznajte više o programu “Ekspert”).