Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja

U “Sl. glasniku RS”, broj 43/2020 objavljena je Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja, koja je stupila na snagu 27.03.2020. godine, i koju prenosimo u nastavku:

“Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20) i Odlukom o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 41/20),

Vlada donosi

ODLUKU
o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja

1. Dozvola za rad izdata strancu u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS”, br. 128/14, 113/17, 50/18 i 31/19), kojoj je istekao ili će isteći period važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), smatra se važećom dok je navedena odluka na snazi.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”